เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

กรณีศึกษาการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าว

In กรณีศึกษา on 09/09/2009 at 11:16 am

กรณีศึกษาการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าว

IMG_1411

นายวีระ ไวว่อง  อายุ 40 ปี ชาวนาบ้านศรีฐาน  ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  นายวีระและครอบครัวตัดสินใจปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวใกล้บ้านบนพื้นที่ 4 ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนธันวาคม 2550 ที่ผ่านมาโดยได้รับคำแนะนำและชักชวนจากญาติว่ามีมันสำปะหลังอายุสั้น 6 เดือนให้ผลผลิตปลูกในนาข้าวได้ และญาติก็นำต้นพันธุ์มาขายให้  เขาซื้อต้นพันธุ์ 2,000 บาท (ต้นละ 2 บาท) มีการไถพรวน 2 รอบ โดยเขาลงมือไถเอง หลังจากนั้นปลูกมันฯ โดยจ้างแรงงานเพื่อนบ้าน 10 คน ค่าแรงวันละ 200 บาทต่อคนต่อวัน ปลูกวันเดียวเสร็จ  หลังจากมันฯแตกยอดประมาณ 1 คืบ (ประมาณ 1 เดือน) เขาจ้างแรงงาน 6 คน มาดายรุ่นและใส่ปุ๋ย 1 กระสอบ (ราคาปุ๋ยเคมี 1,000 บาท)  การดายรุ่นและใส่ปุ๋ยวีระ ภรรยา และแม่ช่วยกันทำต่อ เนื่องจากสู้ค่าแรงไม่ไหว ใช้เวลา 1 เดือนจึงเสร็จในพื้นที่ 4 ไร่  มันสำปะหลังในนาข้าวของวีระเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร  ได้ลำต้นสูงประมาณ 1 เมตรเศษๆ พอช่วงกลางเดือนพฤษภาคมฝนได้ตกลงมาจนน้ำท่วมขังในนามันสำปะหลัง  วีระต้องจ้างแรงงาน 6 คน ค่าแรงวันละ 160 บาท เพื่อระดมกู้มันฯขึ้นจากสภาพน้ำท่วมก่อนที่จะเน่าเสียหายโดยไม่ได้อะไรเลย  ปรากฏว่าได้ผลผลิตเป็นหัวมันสดทั้งหมด 11 ตัน นำไปขายกับลานมันในหมู่บ้านใกล้เคียง (บ้านคำเกิด) ได้ราคา 1.40 บาทต่อกิโลกรัม

ในระหว่างกำลังกู้มันสำปะหลัง  นายหน้ารับซื้อมันฯได้นำหัวมันสดของนายวีระไปให้โรงแป้งมันตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง  และโรงงงานได้แจ้งว่าเขาไม่รับซื้อเพราะเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ  เกษตรกรในหมู่บ้านศรีฐานที่ปลูกมันหลังนาข้าวกว่า 10 ครอบครัว (พื้นที่รวมประมาณ 90 ไร่) และประสบปัญหาฝนมาเร็วทำให้น้ำขังในนาที่ปลูกมันฯ ได้รวมกันเจรจากับลานมันในท้องถิ่นให้รับซื้อมัน และนำหัวมันสดไปขายที่โรงงานแป้งมันจังหวัดกาฬสินธุ์ “ชาวบ้านกำลังเฝ้าดูพวกผมอยู่ถ้าได้ผลคงจะมีคนทำตามเยอะในปีนี้ แต่ถ้าฝนตกมาเร็วแบบนี้ผมไม่ปลูกอีกแล้ว” วีระ ไวว่องกล่าวทิ้งท้ายก่อนลงไปกู้มันต่อ

Advertisements
  1. วิธีการปลูกข้าว ในแปลงนา แบบต้นทุนน้อย กำไรมากทำอย่างไร มาเรียนรู้เรื่องข้าวกับคนทำนาปลูกข้าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: