เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

Archive for November, 2009|Monthly archive page

สารเคมีเกษตร : วิกฤติสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทย

In Press Release on 24/11/2009 at 9:30 am

ปรากฏการณ์ที่เกษตรกรจากเครือข่ายชาวนาอินทรีย์จังหวัดยโสธรได้รวมตัวเขายับยั้งการแจกจ่ายสารเคมีการเกษตรประเภทดูดซึมภายใต้ชื่อการค้า ทาร์แดนนิซิน 6G ตราพระอาทิตย์ ซึ่งมีพิษร้ายแรงของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่ง เจ้าหน้าที่ทางราชการกล่าวอ้างว่า มีโรคแมลงศัตรูพืชระบาด จึงจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวด้วยงบประมาณภัยพิบัติของจังหวัดเป็นปริมาณมากถึง 41 ตัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ประจานความล้าหลัง มืด บอดของหน่วยงานราชการ ขณะเดียวกันก็สะท้อนความก้าวหน้าของฝ่ายชาวบ้านเกษตรกรซึ่งพวกเขาเรียนรู้ ภัยร้ายของสารเคมีการเกษตรมาจากประสบการณ์จริงในชีวิตจนได้ข้อสรุปแล้วปรับ เปลี่ยนแบบแผนการผลิต หันหลังให้กับสารพิษการเกษตรโดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาจากบรรพชนชาวนาผสมผสานกับเทคนิคอินทรีย์สมัยใหม่ ทำการผลิตในระบบอินทรีย์เชื่อมโยงกับพันธมิตรชาวนาและองค์กรผู้บริโภคทั่วโลก ขณะที่สัดาห์นี้ได้ปรากฏข่าว การจัดประชุมวิชาการอารักษ์ขาพืชของกลุ่มธุรกิจสารเคมีจากทั่วโลกได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2426 พฤษจิกายน 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร การ มารวมตัวขององค์กรธุรกิจสารเคมีการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงต่อการควบคุมกำกับการค้าและการนำเข้า สารเคมีได้สะท้อนถึงความแปลกแยกและไม้นำพาต่อนโยบายระดับชาติซึ่งได้กำหนด ยุทธศาสตร์ให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระระดับชาติและยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ จังหวัดต่างๆในภาคอีสานล้วนแต่กำหนดให้เกษตรอินทรีย์อยู่ในวิสัยทัศน์และยุทศาสตร์ของจังหวัด Read the rest of this entry »

Advertisements

Agrochemicals: A Social and Environmental Crisis in Thailand

In Press Release on 24/11/2009 at 8:42 am

Ubon Ratchatani, Thailand, 24 November 2009 – As the 9th National Plant Protection Conference begins today in Ubon Ratchatani province, northeastern Thailand, the Alternative Agriculture Network – Esan (AAN) has prepared a statement on the current crisis surrounding the use of agrochemicals in our food system.  For more background information, please read our recent reports on Carbofuran and Kudchum District.

In meeting with agrochemical company representatives at this conference, Thailand’s agricultural researchers and government representatives are neglecting their role in controlling the import and use of pesticides and other agrochemicals. The Ubon Ratchatani provincial strategy for economic development points out that it will “develop organic agriculture,” and both Yasothon and Sisaket have organic farming in their provincial “visions.” Roi Et, Surin and other Esan provinces also have organic farming policies.

It must be that these researchers are not interested in organic agriculture or they don’t see the importance of the national agricultural policy and Esan provincial strategies. Between January and September of 2008, Thailand imported over 99 million kg of agrochemicals.  More than 10 million kg of carbofuran is imported annually. Read the rest of this entry »

Pesticide regulation authority is failing Kenyans

In In Solidarity on 23/11/2009 at 7:14 pm

From Wildlife Direct’s Stop Wildlife Poisoning campaign in Kenya

I am very sad that the CEO of the Kenyan Pest Control Products Board (PCPB), Mrs Gladys Maina cannot have a serious conversation with us about carbofuran poisoning in Kenya. She appears to be bitterly angry that WildilfeDirect has called for a ban on this product. This does not make a lot of sense to me since her job is not to protect the agrochemical industry but to protect consumers and the environment. My efforts to discuss issues with her on phone have always involved accusations that I am an ‘activist’ and that I have a personal grudge against her. It’s silly I know but even if it were true, that does not relieve Mrs Maina of her duties as the CEO of the PCPB.

According to their website the PCPB aspires to the following

Our Vision
The vision of the PCPB is to be the leading regulatory agency for pest control products in the region.

Our Mision
The mission of PCPB is to provide an efficient and effective regulatory service for importation, exportation, manufacture, distribution, transportation, sale, disposal and safe use of pest control products and mitigate potential harmful effects to the environment. Read the rest of this entry »

ความจริงของ คาร์โบฟูราน Carbofuran

In Research on 23/11/2009 at 6:44 pm

ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยงทางสาธารณสุขสุขภาพ และผลกระทบในสภาพแวดล้อม ในการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช คาร์โฟูราน Carbofuran

จากกรณีที่หน่วยงานราชการเป็นตัวกลางนำสารเคมีเข้ามาในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านได้รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์มานานแล้ว มาถึงการประชุมทางวิชาการของสมาคมอารักขาพืชไทย ที่จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีการทบทวนแนวทางการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงผลกระทบของ คาร์โฟูราน Carbofuran ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานเป็นเครือข่ายของเกษตรกร มากกว่า 3,000 ครัวเรือนที่มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อรองรับระบบอาหารท้องถิ่น การประกอบอาชีพในชุมชน และการตรวจสอบนโยบายด้านการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อเกษตรกร เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน Read the rest of this entry »

Carbofuran in Thailand: A Public Health Risk

In Research on 22/11/2009 at 1:33 pm

To be translated and distributed at the upcoming  การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Plant Protection Conference)

For background information, please visit our report Turning Crisis Into Opportunity and our first press release

Ubon Ratchatani, Thailand, 23 November 2009 – Following the incident surrounding the plant disease “natural disaster”[1] in Kudchum district, Yasothon province, the AAN has compiled further research to raise public awareness about the impacts of carbofuran (Furadan) on the environment and human health.

The Alternative Agriculture Network – Esan (AAN) is a network of more than 3,000 small-scale farmers, working to develop sustainable agricultural techniques, support local food systems and community livelihoods.  We also monitor agriculture and trade policies at both the domestic and international levels.  The continued promotion of chemical fertilizer and pesticide imports is of major concern to our network, given the Thai government’s spoken commitment to supporting small-scale farmers and organic agriculture. Read the rest of this entry »

Food Sovereignty Now!

In Our Network on 22/11/2009 at 1:15 pm

The Peoples’ Declaration, 17 November 2009:Potential Impacts of Pak Chom Dam

In Our Network, Research on 17/11/2009 at 9:46 pm

Here is Tipakson Manpati’s new report on the potential impacts of Pak Chom Dam on food security in communities living along the Mekong River in Loei province, Esan’s frontier with northern Thailand.  AAN Esan is currently researching palm oil production in Loei province, which would almost definitely benefit from the Pak Chom Dam’s construction.  The Pak Chom Dam is one of 11 planned for Mekong River.  Please visit Radio Free Asia’s “Traveling Down the Mekong” for more information.

To Rome: No GMOs or Increased large-scale production!

In In Solidarity on 16/11/2009 at 10:10 am

Press Release

November 13, 2009

U.S. groups call for leadership from the Obama administration at the World Summit on Food Security

Administration’s support for genetic engineering and trade deregulation are troubling

Rome – As the World Summit on Food Security begins next week in Rome, U.S. civil society organizations expressed concern with the Obama administration’s support for increasing intensive, large-scale agriculture production and trade expansion as a solution to rising global hunger—failed approaches that have actually contributed to the global food crisis.

In a letter signed by 23 U.S. organizations, the groups thanked the administration for its efforts to increase foreign assistance and to better coordinate government agencies in responding to the global food crisis. But they questioned why the administration has not recognized the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology (IAASTD) report, supported by over 50 countries, “which represents a global consensus about what course international investment in agriculture should take to meet social and environmental goals.” Instead, the Obama administration aggressively promoted the use of patented genetically engineered seeds and increasing large-scale production practices, the groups charged. Read the rest of this entry »

Bennett Haynes – AAN Esan Editor Profile

In Our Network on 14/11/2009 at 9:55 pm
Thanks to Morgan Miller for this great profile and beautiful layout!

Pakphum Inpaen featured in Green America

In Our Network on 14/11/2009 at 9:28 pm

From the Green America Thanksgiving e-newsletter

Thanks to Andrew Korfhage for visiting Rice Fund Surin and writing this story:

True confession:  Before I started working at Green America almost seven years ago, I had never heard of the Fair Trade movement.  In my interview with our Green Business Network director Denise Hamler, in fact, I got confused and accidentally called it “free trade.”

“You mean Fair Trade, right?” she asked me.   “Oh, yes,” I said, “What did I say?”

But like many conscious consumers who aren’t yet connected to the Fair Trade movement per se, I was already deeply interested in the concept of making sure that the products I buy are traded fairly – that producers at the beginning of the supply chain make a decent wage, that the products that pass through my hands on a daily basis aren’t tainted with the suffering of others.  It’s part of why I wanted to work for Green America in the first place, because the definition of “green” should always be about the health of both people and the planet. Read the rest of this entry »