เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

การเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำชี

In Research on 18/12/2009 at 9:33 am

Advertisements
  1. เลี้ยงแล้วเป็นงัยบ้างหนี้หรือรวย

  2. ใครมีข้อมูลแบบนี้น่าจะส่งต่อกันบ้างนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: