เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

ฝันที่เป็นจริงของหนองตอกแป้น

In Farmers Groups on 28/01/2010 at 10:05 am

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 53 ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากทางปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่าวันที่ 26 มกราคม 53 ว่าจะนำเอาโคและกระบือมาให้กลุ่มหนองตอกแป้น จำนวน 56 ตัว ทางกลุ่มจึงได้เรียกประชุมด่วนเพื่อเตรียมลายละเอียดและความพร้อมในการรับการสนับสนุนในครั้งนี้ คร่าวๆดังต่อไปนี้

  1. รายชื่อที่จะรับกระบือ ทางกลุ่มได้ตกลงว่าจะให้แกนนำเมือที่จะฝึกไถนาให้เป็นเครื่องมือในการทำงานสำหรับอนาคตข้างหน้า เช่น โรงเรียนเกษตรกร ให้เด็กได้เรียนรู้เรืองการไถนา ส่วนโคแล้วแต่จะพิจารณา
  2. ต้องสร้างที่กักสัตว์ร่วมกันไว้อย่างน้อย 15 วัน เพราะเราไม่รู้แหล่งที่มาของสัตว์อาจแพร่เชื้อก็ได้
  3. ต้องจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
  4. ภายใน 15 วันจะต้องสร้างห้องเรียนให้กับเกษตรกรเพราะหาโอกาสยากมากที่คน 56 คนจะมารวมกัน
  5. ต้องออมร่วมกัน

ภาพประกอบ

ทีมเอาสำนักงานเคลื่อนที่มาด้วย

เครื่องเสียงภาคสนาม

เข้าแถวจับสลากแล้วแต่ดวงใครจะได้ตัวน้อยตัวใหญ่

กระบือที่ได้รับการสนับสนุน

บุตรหลานเกษตรกรกำลังวาดกระบืออย่างมีความสุข

ว้า  เครือข่ายเกษตรฯสนใจที่จะมาเปิดห้องเรียนกับคนที่เกี่ยวหญ้าให้เรากินไหมน้อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: