เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Healthy Consumer Day “วันบริโภคที่ปลอดภัย”

In Our Network, Youth Activities on 09/03/2010 at 1:23 pm

พบปะพูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดใช้สารเคมี

แลกเปลี่ยนสถานการณ์การบริโภคที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคจากต่างประเทศ แจกฟรี!! ต้นไม้ สมุนไพร และพันธุ์ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด

ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ตลาดนัดสีเขียว หอนาฬิกาตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ผู้รักสุขภาพตัวจริงห้ามพลาด !!

Thanks to all the CIEE students who joined in with the compost-mixing and consumer awareness building – especially to those who got on the microphone and shared about their experiences.  This past weekend, everyone was asking where the farang went – you all will have to come back again!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: