เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

Posts Tagged ‘การขยายตัวของพืชพลังงาน’

กรณีศึกษาการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าว

In กรณีศึกษา on 09/09/2009 at 11:16 am

กรณีศึกษาการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าว

IMG_1411

นายวีระ ไวว่อง  อายุ 40 ปี ชาวนาบ้านศรีฐาน  ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  นายวีระและครอบครัวตัดสินใจปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวใกล้บ้านบนพื้นที่ 4 ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนธันวาคม 2550 ที่ผ่านมาโดยได้รับคำแนะนำและชักชวนจากญาติว่ามีมันสำปะหลังอายุสั้น 6 เดือนให้ผลผลิตปลูกในนาข้าวได้ และญาติก็นำต้นพันธุ์มาขายให้  เขาซื้อต้นพันธุ์ 2,000 บาท (ต้นละ 2 บาท) มีการไถพรวน 2 รอบ โดยเขาลงมือไถเอง หลังจากนั้นปลูกมันฯ Read the rest of this entry »