เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

Posts Tagged ‘ตลาดสีเขียว’

ตลาดสีเขียวยโสธร : การสร้างสังคมใหม่หรือการรื้อฟื้นสังคมเก่า? PART 1

In Farmers Groups, Network Events on 16/12/2009 at 10:06 pm

โดย สยาม หยองเอ่น

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

ณ มุมเล็กๆ แห่งหนึ่งในตลาดสดเทศบาลกลางเมืองยโสธร มีกลุ่มคนผู้ที่มีแนวความคิดในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างจริงจังและจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ กลุ่มคนเหล่านี้เป็นเกษตรกรในอำเภอกุดชุม และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทำการผลิตแบบอินทรีย์เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและได้จัดตั้งตลาดสีเขียวแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตในชนบทและผู้บริโภคในเมืองในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้และจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ให้แก่ เพื่อน ญาติพี่น้อง ในสังคมเมือง เปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์เหล่านี้มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และถึงมือผู้บริโภค โดยที่ผลผลิตเหล่านั้นไม่มีการใช้สารเคมีเลย นับเป็นกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

สังคมในตลาดสีเขียว อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เกิดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึงเวลา 9.00 น. โดยประมาณ ช่วงเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการเปิดตลาดสีเขียวนี้ คุณจะได้เห็นบรรยากาศที่ไม่อาจเห็นได้ในตลาดทั่วไป มีบรรยากาศแห่งความสุขลอยฟุ้งอยู่ทั่วพื้นที่ขนาด 5 x 20 ตารางเมตร พ่อค้าแม่ค้าบรรยายสรรพคุณของสินค้าได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากได้ทำการผลิตด้วยตนเองทุกอย่าง และสามารถลดแลกแจกแถมได้อย่างถล่มทลายเนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่สูง ไม่เพราะไม่มีค่าปุ๋ยเคมี หากแต่ใช้สารธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเอง ผู้บริโภคเองก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเต็มที่ อย่างกับเป็นญาติพี่น้องร่วมสายเลือดกันเลย ผักนี้ปลูกอย่างไร? ทำอะไรกินถึงจะอร่อย? มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร? แก้โรคนี้ได้หรือไม่? อยากปลูกกินเองมีเมล็ดพันธุ์ให้มั้ย? เหล่านี้เป็นคำถามสุดฮิตในตลาดสีเขียวเมืองยโสธร และพ่อค้าแม่ค้าก็จะตอบอย่างเต็มใจไม่มีการหวงวิชาความรู้ เพราะวัตถุประสงค์หลักในการเปิดตลาดเขียวก็เพื่อการสร้างสังคมการบริโภคที่ปลอดภัย หากการเปิดตลาดของพวกเขาเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการบริโภคที่ปลอดภัยออกสู่สังคมพวกเขาก็ยินดียิ่ง Read the rest of this entry »