เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

Posts Tagged ‘Green Markets’

Green Market Profile: Mai Hootachai

In Our Network on 05/01/2011 at 1:36 am

Another great new profile by Kate Cooney, a student from the Fall 2010 CIEE Khon Kaen semester program.

A ‘Natural’ Transition: One small-scale farmer’s smooth transition into organic, chemical-free agricultural production

Katie Cooney

“Actually it is not that difficult,” Mai assured. “The first year I questioned myself. I worried I would not have anything to eat at all. But the second year the crops were so beautiful.” Read the rest of this entry »

A Brief, Belated Introduction

In Our Network on 18/06/2010 at 8:50 am

Sawadeekrap… (Hello!)

My name is Abe (uh-bee) Levine.  I am a religious studies major and a food and political science minor at Macalester College in St. Paul, MN.  I spent this past semester looking at the human perspective, the on the ground effects, of development and globalization in Khon Kaen, and as Bennett wrote, living and learning with villagers.  This summer I will be working to develop a focus group of consumers from the Green Market (Dthalad See Keow); it will be modeled after groups in the States that organize C.S.A.s (community supported agriculture) and work together to create other initiatives related to organic agriculture in their communities.  Read the rest of this entry »

From The Atlantic – Thailand’s Other Protests: Pro-Sustainable Food

In Our Network on 08/06/2010 at 7:40 am

To view a slide show of images from Jarrett’s trip to visit the organic farmers of Ubon Ratchathani, click here.

In a remote Thai village, a 24-year-old New Jersey man named Bennett Haynes farms rice and vegetables. But Haynes also plays a more sinister role: in a recent farming folk opera about rice, he’s been cast by villagers in the part of sticky rice #6. This type of rice is an “improved” variety—a commodity crop sold by seed companies—that has supplanted local varieties.

In the opera, Haynes’s evil character wanders the countryside, stealing the hardy brown and black grains sown for centuries and infecting the paddies with his own seed. Sticky rice #6 is white, and so is Bennett, which makes the audience chuckle. Read the rest of this entry »

Yasothon Green Market Consumer Booklet หนังสือผู้บริโภค ตลาดสีเขียวยโสธร

In Research on 06/06/2010 at 6:40 am

Self-Sufficiency: The Only Way to Live

In Our Network on 25/04/2010 at 9:39 am

By CLAIRE CODDINGTON (CIEE Khon Kaen)

YASOTHON, THAILAND

It is 3 AM on Thursday morning and Meh Brat Tom Ta Na Koon is waking up to tend to her animals and farm. “I rise at 3 AM, cook rice, water the garden, release the cows, if time allows I will expand the garden, retrieve rice husks from the mill, rest during the day when the sun is hottest, herd the cows in the evening, eat vegetables I harvested that day and go to sleep by 8 PM.” Her routine may seem too scheduled for some, but for 53-year-old Meh—a mother, wife and farmer—there is nothing else she could imagine doing.

Meh grew up on the farm she works on today and raised her family in the same house she was raised in. Read the rest of this entry »

ชมรมคนสร้างฝัน AAN Camp

In Youth Activities on 06/04/2010 at 4:19 pm

It’s summer vacation here in northeastern Thailand.  March and April, the two hottest months of the year, bring students home to, as they often say, “eat, play and sleep.”  But for student-activist groups, this is the time of the year to learn outside of the classroom, from villagers engaged with social and environmental movements.  Students often spend a week with villagers helping to build community halls, libraries or other needed structures, learning about the villagers’ struggles with dams, mines or environmental injustice, and reflecting on their student group’s learning process and planning out next steps for the group’s activities.

Read the rest of this entry »

Organic Pigs

In Meetings on 06/04/2010 at 11:32 am

P’ Kanya Onsri smiles whenever she talks about her organic pig project in Surin.  As one of the first organic farmers in her village, she has always been willing to try out new techniques in order to make her farming practices more sustainable.  Since 2006, Kanya has pioneered a organic pig raising producers’ group in Tamor subdistrict, Surin province.  With support from Surin Farmers Support and the AAN, the program has expanded to more than 70 families and provides 2 whole pigs at the Surin Green Market every Saturday. Read the rest of this entry »

AAN Regional Collaboration: SAEDA Workshop in Xiang Khouang, Lao PDR

In In Solidarity, Network Events, Research on 16/03/2010 at 11:11 am

Sustainable agriculture is growing throughout Southeast Asia, and in some countries, government support and coordination with non-governmental organizations (NGOs) is producing positive results.  The work currently being carried out by the Sustainable Agriculture and Environment Development Association (SAEDA), a Lao organization committed to sustainable agriculture and community development, is an example of this movement.

Read the rest of this entry »

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Healthy Consumer Day “วันบริโภคที่ปลอดภัย”

In Our Network, Youth Activities on 09/03/2010 at 1:23 pm

พบปะพูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดใช้สารเคมี

แลกเปลี่ยนสถานการณ์การบริโภคที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคจากต่างประเทศ แจกฟรี!! ต้นไม้ สมุนไพร และพันธุ์ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด

ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ตลาดนัดสีเขียว หอนาฬิกาตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ผู้รักสุขภาพตัวจริงห้ามพลาด !!

Read the rest of this entry »

Yasothon Green Market

In Uncategorized on 10/12/2009 at 9:35 pm